شهید باقری

این وبلاگ مخصوص کلاس شهید باقری است

شهید باقری

این وبلاگ مخصوص کلاس شهید باقری است

بالاخره از مشهد اومدیمو برنامه های ازمون جامع شروع شد.

بیاین باهم مرور کنیم تو مشهد چیکارا کردیم!

اول از همه اومدیم حسینیه و بعد از کوبیدن بالش ها توسرهم یک نماز خوندیم و یک صبحانه ای خوردیم بعد تا شب رفتیم تو هرم.

فرداش رفتیم توس و قبر حافظ رو دیدیم.یه خریدی هم سر راه کردیم.